Вечер на Катуни
Торхов Ф.С.
Вечер на Катуни
Холст, масло, 42С…53, 1996Рі